ISIS | fot. themonastery.org

Wrocławska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Iraku o finansowanie działalności bojowników należących do tzw. „państwa islamskiego”.

Mężczyźni zostali zatrzymani 30 czerwca 2020 roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zarzucił oskarżonym przekazywanie środków płatniczych bojownikom międzynarodowej organizacji terrorystycznej określanej jako Państwo Islamskie (ISIS), którzy przebywali na terenie Syrii i Iraku.

Czyny miały miejsce w okresie od lutego 2015 roku do kwietnia 2016 roku. W toku śledztwa prokurator ustalił, że przekazywanie środków płatniczych odbywało się przy wykorzystaniu pośrednictwa finansowego zwanego Hawala. Oskarżeni przekazywali środki aktywnym bojownikom ISIS przebywającym na ternie Iraku i Syrii. Czyn ten zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Cechą systemu Hawala jest szybkość dokonywanych transferów, anonimowość, przekazywanie jednorazowo niewielkich kwot, brak jakiejkolwiek formalności oraz pozostawanie całkowicie niewidocznym dla oficjalnego systemu bankowego. Transakcje Hawala dokonywane są niezwłocznie po przyjęciu gotówki u pośrednika i podaniu hasła.

Pośrednik przyjmując gotówkę od wpłacającego zleca natychmiast poprzez faks, pocztę elektroniczną, rozmowę telefoniczną, czat, wpis na portalu społecznościowym, ogłoszenie w Internecie, lub w inny nie budzący jakichkolwiek podejrzeń sposób, wypłatę środków w innym państwie. Przyjęte pieniądze nie wędrują przez żaden system bankowy.

Od początku międzynarodowej współpracy dotyczącej przeciwdziałania finansowania terroryzmu, system Hawala pełni rolę nieformalnej bankowości, wykorzystywanej przez terrorystów w rozliczeniach na całym świecie. Za pomocą Hawali dokonywano między innymi transferów dla pilotów – zamachowców podczas przygotowywania ataków na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku czy w czasie organizowania zamachów na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii w 1998 roku.

W toku śledztwa ustalono, iż oskarżeni dwukrotnie odebrali pieniądze przesłane za pośrednictwem przekazów Western Union, przez przebywających w Niemczech członków rodzin bojowników ISIS. Następnie w ramach systemu Hawala przekazali te pieniądze, przebywającemu na terenie Syrii/Iraku bojownikowi międzynarodowej organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego oraz  jego żonie.

W 2011 roku bojownik zmienił wyznanie na islam i stał się jego radyklanym wyznawcą, po czym w lutym 2013 roku wyjechał przez Turcję do Syrii, gdzie dołączył do zbrojnego skrzydła dżihadu. Zajmował się tam szkoleniem bojowników, najpierw w ramach policji tzw. Państwa Islamskiego, a później w obozie szkoleniowym tzw. Państwa Islamskiego. W połowie 2016 roku uzyskano informację, że bojownik zginał w Iraku.

W toku śledztwa ustalono również, iż żona bojownika (według prawa islamskiego) przebywała na terenie zajętym przez tzw. Państwo Islamskie. Po jego śmierci wyjechała z terenu tzw. Państwa Islamskiego i w listopadzie 2018 roku na terenie Niemiec została aresztowana jako podejrzana o udział w organizacji terrorystycznej. Następnie została skazana wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie z 17 grudnia 2019 r. za pięć przestępstw dotyczących udziału w organizacji terrorystycznej tzw. Państwie Islamskim w Syrii i Iraku, w tym również za przestępstwa wojenne oraz związane z posiadaniem broni wojskowej.

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dokonali istotnych ustaleń w sprawie i pozyskali istotny materiał dowodowy dzięki czynnościom procesowym realizowanym na terenie UE oraz poza jej obszarem.