Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 43-letniego mężczyzny i jego 21-letniej córki, którzy podejrzani są o oszustwa w związku z obrotem nieruchomościami.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty popełnienia przestępstw na szkodę 5 pokrzywdzonych, na łączną kwotę blisko 900 tysięcy złotych. Natomiast jego córce zarzucono współudział w jednym z oszustw na kwotę 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują lata 2012-2018.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, podejrzany wyszukiwał osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zadłużone, nieporadne życiowo, a także takie, które z uwagi na stan zdrowia, nie były zdolne do należytego pojmowania przedsiębranego działania, co – w odniesieniu do części z pokrzywdzonych – ma potwierdzenie w opiniach wydanych przez powołanych biegłych. Osobom takim oferował rzekomą pomoc w spłacie zadłużenia, udzieleniu pożyczki, wykupie użytkowanych mieszkań, a następnie ich dalszej sprzedaży lub zamiany.

Stopniowo zyskiwał ich zaufanie, pomagając im w drobnych sprawach życia codziennego, robiąc zakupy, czy też dostarczając alkohol. Następnie, wykorzystując niski poziom świadomości prawnej, uzyskiwał pełnomocnictwa do szerokiego działania w ich imieniu. Nie wywiązywał się przy tym ze składanych obietnic. Nie zwracał pokrzywdzonym pieniędzy z przeprowadzanych w ich imieniu transakcji, jak również, wbrew zapewnieniom, nie nabywał dla nich innych lokali, w rezultacie czego, część z nich stawała się osobami bezdomnymi, nieposiadającymi środków do życia. Zakupione przez podejrzanego nieruchomości podlegały dalszym odsprzedażom.

Na polecenie prokuratora, podejrzani zostali zatrzymani. Po wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, z uwagi na obawę matactwa i grożącą surową karę.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10, zaś podejrzanej do lat 8.

Przeczytaj również: