Fot. zatrzymanie złodziei, policja

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze policji zatrzymali 12 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej kradnącej samochody. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora 10 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. W trakcie przeszukań zabezpieczono 28 samochodów oraz urządzenia służące do kradzieży samochodów.

Ukradli co najmniej 100 samochodów 

W toku postępowania prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza dokonywała kradzieży samochodów poza granicami Polski, głównie na terenie Niemiec, Austrii i Czech. W jej skład wchodziły osoby wielokrotnie karane. Członkowie grupy wywodzili się z kilku województw, w tym z Dolnego Śląska, Wielkopolski, z województwa lubelskiego, kujawsko pomorskiego i zachodniopomorskiego. Grupą kierowali dwaj mężczyźni z powiatu zgorzeleckiego. Pozostali członkowie grupy dokonywali kradzieży samochodów i zajmowali się ich transportem do paserów. Współpracował z nimi także fałszerz, który przygotowywał tabliczki znamionowe w celu legalizacji pojazdów na terenie Polski. Grupa dokonała kradzieży co najmniej 100 samochodów, w tym kilkanaście bardzo drogich kamperów o wartości ponad 250 tysięcy złotych. Kampery były legalizowane i trafiły do Polski.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania na polecenie prokuratora zatrzymano 12 członków grupy, w wyniku przeszukań zabezpieczono 28 samochodów, w tym kampery o wartości 60 tysięcy euro oraz urządzenia służące do kradzieży samochodów.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej w Poznaniu przedstawił dwóm zatrzymanym zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kk. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk. Ponadto zatrzymanym przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodów kwalifikowane z art. 279 par. 1 kk oraz niektórzy zatrzymani usłyszeli również zarzuty paserstwa kwalifikowane z art. 291 par. 1 kk.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec 10 osób wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 10 podejrzanych.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 10 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Źródło: policja.pl