Pułkownik | fot. Prokuratura Krajowa

W środę przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zapadł prawomocny wyrok w sprawie przeciwko pułkownikowi Jackowi S. Mężczyzna stanął pod zarzutem popełnienia przestępstwa seksualnego wykorzystania kobiety. Oskarżony w drugiej instancji został zdegradowany.

22 stycznia w postępowaniu apelacyjnym Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł o degradacji pułkownika Jacka S. Mężczyzna był oskarżony o wykorzystanie bezradności i doprowadzenie pokrzywdzonej kobiety do poddania się innej czynności seksualnej.

Wcześniej Sąd Rejonowy w Szamotułach, jako sąd pierwszej instancji, uznał winę oskarżonego. Wymierzył mu karę zasadniczą, która znalazła aprobatę prokuratora. Nie orzekł zawnioskowanego przez oskarżyciela publicznego środka karnego w postaci degradacji. Tym samym oskarżony w dalszym ciągu byłby pułkownikiem Wojska Polskiego.

Prokurator, krytycznie ocenił wyrok sądu pierwszej instancji stwierdzając brak orzeczenia o degradacji za istotnie wadliwy, wymagający zaskarżenia. W apelacji prokurator podniósł, iż oskarżony w chwili dokonania przestępstwa był pułkownikiem, czyli starszym oficerem Sił Zbrojnych RP. Dopuszczając się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem, godząc nie tylko w szeroko rozumiany honor żołnierza polskiego, ale i w honor poszczególnych żołnierzy i kombatantów walk o ojczyznę.

Sąd drugiej instancji całkowicie podzielił stanowisko i argumenty prokuratora zawarte w apelacji i orzekł środek karny w postaci degradacji Jacka S. Wyrok jest prawomocny.

Przeczytaj również: