fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę 4 małoletnich dziewczynek.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Paweł K. w okresie od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 lat, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, że Paweł K. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, oraz popełnił 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 PLN

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K. jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku. Oskarżony dopuszczając się czynów o charakterze seksualnym wykorzystywał przy tym stosunek zależności jaki łączył instruktora i uczestnika kursu.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. od rodziców małoletnich dziewczynek biorących udział w kursie tańca zawyżonej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie tańca.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia  zarzucanych mu przestępstw. W złożonych wyjaśnieniach zaprzeczył stawianym mu zarzutom i w tym zakresie przedstawił odmienną wersję wydarzeń od tej, która wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Mężczyzna w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, a także nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, Prokuratura w niniejszej sprawie dwukrotnie kierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Pawła K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

W odrębnym postępowaniu zostanie w najbliższym czasie podjęta także decyzja procesowa w przedmiocie niepowiadomienia organów ścigania przez Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku oraz Wiceprezydenta Miasta Słupska o podejrzeniu popełnienia przez Pawła K. przestępstwa związanego z obcowaniem płciowym z małoletnimi.

Przeczytaj również: