Jarosław S. ps. Masa

Prokurator ogłosił w maju zarzuty sześciu osobom. Podejrzani mieli dopuścić się wyłudzeń kredytów bankowych, łapownictwa i powoływania się na wpływy. Wśród podejrzanych są świadek koronny Jarosław S. ps. Masa, Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi oraz urzędnik łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego.

Jarosław S. ps. Masa jest podejrzany o popełnienie szeregu oszustw. Prokurator zarzucił mu wyłudzenie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 668 515,51 zł. Podejrzany jest również o  wielokrotne udzielanie korzyści majątkowych w postaci środków anabolicznych oraz dwóch ton produktu grzewczego pelletu Zbigniewowi G., pełniącemu funkcję Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego w Łodzi.

Prokurator zarzucił także Jarosławowi S., że wspólnie i w porozumieniu, z synem Mariuszem Ł. oraz Wojciechem Z. – przedsiębiorcą z Łodzi, udzielił korzyści majątkowej w kwocie 2 tys. zł Grzegorzowi S., urzędnikowi II Urzędu Celnego w Łodzi.

Jarosławowi S. zarzucono również, że dwukrotnie złożył fałszywe zeznania w sprawie o wykroczenie drogowe. Powołując się również na wpływy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i pośredniczył w załatwieniu sprawy naboru do służby w Policji. Przedstawiono mu także zarzut oszustwa na szkodę właściciela firmy budowlanej, który nie dostał należnej zapłaty w kwocie 160 tys. zł.

18 maja, na wniosek Prokuratury, Sąd rozpoznał wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Jarosława S. ps. Masa o tymczasowe aresztowanie. Decyzją Sądu świadek koronny trafił wtedy za kraty. Teraz areszt ten został już po raz drugi przedłużony o kolejne trzy miesiące. – Sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa, stąd potrzeba stosowania dalszego środka izolacyjnego wobec podejrzanego – powiedział Kryminalnej Polsce prokurator Maciej Florkiewicz z Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Prokuratura zapowiada kolejne zarzuty w sprawie Masy. Nie zdradza jednak komu zostaną one postawione i o jakim charakterze będą. – W sprawie Masy będą postawione kolejne zarzuty, jednak z zgodnie przyjętą zasadą przed ich postawieniem nie informujemy o osobach, których dotyczą, ani o ich treści – poinformował Kryminalną Polskę Florkiewicz. – Czynności te planujemy wykonać w ciągu najbliższych trzech miesiącach – dodał.