Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące między innymi nieprawidłowości przy organizacji imprezy sportowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.

Postępowanie to prowadzone jest przez prokuraturę już od 2014 roku, a od 2016 roku, po zmianach organizacyjnych w prokuraturze, prowadzone jest ono w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. W toku tego postępowania dziś prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłosił zarzut Ewie G., dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Podejrzana jest ona o poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w zezwoleniu pozwalającym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r. Zarzucono jej, że 25 sierpnia 2014 roku antydatowała ona ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku.

Śledztwo prowadzone przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 19 tysięcy złotych przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Państwowej Straży Pożarnej. Korzyść ta miała zostać wręczona w zamian za wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej działania systemu przeciwpożarowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dokonane w toku śledztwa ustalenia wskazują na to, że szereg osób związanych z zarządzaniem obiektu Stadionu Narodowego, członkami władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, podejmowało działania mające na celu wydanie pozytywnej opinii przeciwpożarowej w trakcie meczu otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku.

Poza dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w toku tego postępowania zarzuty przedstawiono jeszcze trzem osobom. Ze zgromadzonego bardzo obszernego materiału dowodowego wynika, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej uwarunkował wydanie pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Stadionu Narodowego od wpłaty kwoty 19 tysięcy 500 złotych przez organizatora imprezy masowej, tj. Polski Związek Piłki Siatkowej.