31 sierpnia w godzinach porannych Prokurator dyżurny został powiadomiony o ujawnieniu zwłok mężczyzny z wbitym w klatkę piersiową nożem na terenie Plant w rejonie ulicy Olszewskiego w Krakowie. Na podstawie dotychczas uzyskanych informacji dowodowych wszczęto śledztwo.

Do zabójstwa 62-letniego mężczyzny miało dojść poprzez kilkakrotne ugodzenie nożem w klatkę piersiową. W wyniku przestępczego działania doszło do wykrwawienia i zgonu. Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ujawnieniu zwłok, prokurator wraz z medykiem sądowym oraz funkcjonariuszami policji przeprowadzili oględziny zewnętrzne zwłok i oględziny miejsca zdarzenia. Po ich zakończeniu przeprowadzona została sekcja zwłok pokrzywdzonego.

Jak dotąd ustalono, że zmarły to 62-letni mężczyzna, mieszkaniec Krakowa. Dla potrzeb dowodowych zabezpieczono monitoringi obejmujące okolice miejsca ujawnienia zwłok, trwa ustalanie i przesłuchiwanie świadków, którzy widzieli wcześniej pokrzywdzonego. Prowadzone są również przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez pokrzywdzonego. Zlecone zostały również badania toksykologiczne i histopatologiczne próbek zabezpieczonych w trakcie sekcji zwłok. Ustalane są nadto okoliczności przebywania tego mężczyzny na terenie Plant.

Czynności dotychczas przeprowadzone na miejscu zdarzenia oraz wstępne ustalenia, w szczególności poczynione podczas sekcji zwłok pozwalają na przyjęcie jako równorzędnych dwóch wersji śledczych, z których jedna zakłada, że zgon nastąpił w wyniku zabójstwa, zaś druga, iż zgon nastąpił wskutek samobójczego targnięcia się pokrzywdzonego na swoje życie.

Przeczytaj również: