fot. Policja

W dniach 28 i 29 sierpnia na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji z Katowic zatrzymali kolejnych dwóch funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Żorach. 

Zatrzymania mają związek z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym, przedmiotem którego są czyny polegające na przyjmowaniu przez funkcjonariuszy żorskiej Komendy Miejskiej Policji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

Jak ustalono, korzyści majątkowe – w różnych kwotach – przyjmowane były przez kilku funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zamian za zaniechanie podjęcia jakichkolwiek czynności służbowych w związku z ujawnieniem popełnienia przez kierujących pojazdami wykroczeń drogowych lub nawet przestępstw polegających na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości. W niektórych przypadkach w zamian za przyjętą korzyść majątkową funkcjonariusze Policji wystawiali wobec kierujących pojazdami mandaty karne nie za rzeczywiście, lecz fikcyjnie popełnione wykroczenia.

Przyjmujący korzyści majątkowe funkcjonariusze Policji większości tych przestępstw dopuścili się, wykonując czynności służbowe na drodze krajowej nr 81 (tzw. „wiślance”), jak również na drogach dojazdowych do autostrady A1.

Kolejne zatrzymania w tej sprawie możliwe były dzięki odpowiedzi osób posiadających wiedzę o przestępstwie na apel prokuratury. Osoby, które zgłosiły się i poinformowały o przestępstwach wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom żorskiej drogówki zostały przesłuchane w charakterze świadków i nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Wobec obu zatrzymanych funkcjonariuszy prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratury i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.