Więzienie | Zdjęcie ilustracyjne | fot. Pixabay

Prokuratura została powiadomiona przez sąd o tym, iż Janusz K. – były sędzia, który został skazany za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym 13 sierpnia o godzinie 14.50 stawił się do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, celem odbycia kary pozbawienia wolności.

Dla przypomnienia, Janusz K. pierwotnie został przez Sąd Rejonowy w Koszalinie skazany za popełnienie w sumie czterech przestępstw o charakterze korupcyjnym dotyczących przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 140 000 PLN oraz ryby w galarecie.

Na skutek kasacji obrońcy skazanego Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2018r. uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej jednego przestępstwa mu przypisanego, to jest przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 30 000 PLN oraz nakazał zwolnienie skazanego z Zakładu Karnego.

Skazany obecnie ma do odbycia 3 kary jednostkowe pozbawienia wolności, to jest kary: 2 lat pozbawienia wolności, roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności oraz kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, o zarządzenie wykonania których do Sądu Rejonowego w Koszalinie występowała również Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Zarządzenie w tym przedmiocie Sąd Rejonowy w Koszalinie wydał w dniu 21 czerwca 2018r. oraz zarządzenie zmieniające w dniu 03 lipca 2018r. wzywając tym samym skazanego do stawienia się w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim w dniu 08 sierpnia 2018r.

W związku z tym, iż skazany nie stawił się do odbycia kary w wyznaczonym do tego terminie, to jest w dniu 08 sierpnia 2018r., to Prokuratura Okręgowa w Słupsku jeszcze w dniu 09 sierpnia 2018r. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o wydanie zarządzenia o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu.

Wniosek ten został rozpoznany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 13 sierpnia 2018r. w związku z czym zostało wydane zarządzenie o zatrzymaniu skazanego oraz o jego przymusowym doprowadzeniu do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku, która po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczego wniosła przeciwko Januszowi K. akt oskarżenia do Sądu. Sprawa Janusza K. rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.