fot. Pixabay

Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi jednej ze szkół podstawowych w województwie lubuskim.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa wielokrotnego doprowadzania małoletnich uczennic klas od „O” do III  do innych czynności seksualnych, których dopuścił się wykorzystując naiwność i zaufanie małoletnich do oskarżonego jako wychowawcy.

W toku wszczętego śledztwa ustalono, że zawiadomienie oraz zeznania w niniejszej sprawie, w 2017 r. , złożyły 4 matki dziewczynek urodzonych w 2009 r.

Ustalono, że do zdarzeń będących przedmiotem postępowania dochodziło w czasie trwania lekcji, jak również w czasie przerw, kiedy dzieci pozostawały w klasie pod opieką oskarżonego, na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez oskarżonego w III klasie szkoły podstawowej.

Przesłuchane przed sądem z udziałem psychologa cztery kolejne małoletnie pokrzywdzone potwierdziły w swoich zeznaniach okoliczności, które wcześniej relacjonowały swoim matkom. W trakcie przesłuchania wskazały na rysunkach przedstawiających postać człowieka miejsca, w które oskarżony je dotykał.

Jak wynika z opinii psychologa uczestniczącego w przesłuchaniu  małoletnich, ich zeznania są w pełni wiarygodne i małoletnie nie wykazują skłonności do konfabulacji. Jak wynika z opinii biegłej w/w małoletnie były zarówno pokrzywdzonymi ale również świadkami zachowań oskarżonego w stosunku do innych dziewczynek. Biegła wskazała również, że trwające od dłuższego czasu zachowania oskarżonego wobec  małoletnich było dla nich bardzo bolesnym doświadczeniem zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, czy emocjonalnej.

Oskarżony wykorzystał niedojrzałość pokrzywdzonych, wykorzystał ich wiek i związaną z nim naiwność, niedojrzałość, oraz wykorzystywał zaufanie dzieci. Traumatyczne przeżycia mogą mieć wpływ na funkcjonowanie małoletnich w życiu dorosłym, w szczególności w nawiązywaniu w przyszłości prawidłowych relacji damsko – męskich. Mogą wywołać różnego rodzaju kryzysy wtórne na każdym etapie ich życia.

Jak ustalono w toku postępowania, oskarżony dopuścił się również podobnych czynów w stosunku do kolejnej, piątej dziewczynki z tej samej klasy. Ustalono jednak, że do takich zachowań dochodziło znacznie rzadziej niż w stosunku do pozostałych dziewczynek, albowiem ta pokrzywdzona wyraźnie oskarżonego unikała. W złożonych zeznaniach potwierdziła zachowania oskarżonego wobec dziewczynek z jej klasy.

Jak wynika z zeznań przesłuchanych w sprawie pracowników szkoły, od dawna obserwowano niepokojące zachowania oskarżonego wobec małoletnich uczennic, których nigdy nie zauważano w relacjach uczniów z innymi nauczycielami w szkole.

Ustalono nadto, że poprzedni Dyrektor Szkoły przeprowadził rozmowę z oskarżonym o jego niestosownych zachowaniach. W toku postępowania zostały zabezpieczone telefony oskarżonego, laptopy z których korzystał w domu i w szkole oraz wszelkie nośniki informacji elektronicznej, które zostały poddane oględzinom oraz przesłano je do zbadania i opiniowania do biegłych.

Jak wynika z opinii biegłych oskarżony z bardzo dużą częstotliwości logował się w Internecie na strony pornograficzne. W jego zainteresowaniu była również pornografia z udziałem zwierząt. Oskarżony w wyszukiwarce internetowej poszukiwał informacji na temat „dojrzewania dziewcząt”, „dojrzewania dziewczyn” i inne w tej tematyce.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator stwierdził, iż linia obrony oskarżonego , zaprezentowana w składanych przez niego wyjaśnieniach jest niewiarygodna w zestawieniu z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku prowadzonego śledztwa i zmierza wyłącznie do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

W toku śledztwa i przez cały okres jego trwania, na wniosek prokuratora stosowany był przez sąd wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.