Marynarz | fot. Pixabay

Wczoraj prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa–Podgórza akt oskarżenia przeciwko marynarzowi Danielowi R. Według śledczych miał on popełnić cztery przestępstwa polegające na obcowaniu płciowym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w lutym 2018 roku. W toku śledztwa ustalono, że marynarz Daniel R. dopuścił się łącznie czterech przestępstw dotyczących obcowania płciowego z małoletnimi poniżej lat 15 oraz doprowadzenia ich do poddania się innym czynnościom seksualnym. Zarzucane oskarżonemu czyny obejmują działanie na szkodę dwóch małoletnich pokrzywdzonych w wieku 12 i 13 lat.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego, w toku postępowania przygotowawczego, przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów tj. tylko w zakresie dotyczącym 12–latki.

W toku postępowania przygotowawczego, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec Daniela R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który jest stosowany do chwili obecnej.

Oskarżonemu za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.