Zatrzymanie | fot. ABW

11 lipca funkcjonariusze ABW zatrzymali Wiesława C, byłego biegłego z Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Zatrzymany lekarz Wiesław C. podejrzany jest o przyjmowanie łapówek w zamian za wydanie pozytywnych opinii lekarskich o stanie zdrowia swoich badanych. Wiesław C. pomagał w ten sposób unikać odpowiedzialności karnej osobom podejrzanym o popełnienie przestępstw.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wiesławowi C. przedstawiono 4 zarzuty. Dwa dotyczą poświadczenia nieprawdy w wystawionych przez niego, jako lekarza sądowego, zaświadczeniach stwierdzających niezdolność dwóch osób do udziału w rozprawach sądowych.

Dwa kolejne dotyczą wystawienia opinii specjalistycznej, w której podejrzany poświadczył nieprawdę co do stanu zdrowia osoby prawomocnie skazanej wyrokiem, czym udzielił tej osobie – starającej się o odroczenie wykonania kary – pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i utrudnił postępowanie wykonawcze wobec niej prowadzone. Na wniosek prokuratury Sąd zdecydował o aresztowaniu Wiesława C. na okres trzech miesięcy.

W toku śledztwa zatrzymano również osobę, której Wiesław C. pomógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Kobiecie prokurator przedstawił zarzut podżegania do poświadczenia nieprawdy poprzez nakłonienie Wiesława C. do wystawienia nieprawdziwego zaświadczenia o jej stanie zdrowia. W/w kobieta na wniosek prokuratora również została aresztowana na okres 3 miesięcy.

Wiesław C. został zatrzymany przez ABW po raz pierwszy 21 lutego. Zatrzymanie związane było ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Lekarzowi zostały wtedy postawione zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy oraz poplecznictwa.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i Wiesław C. trafił do aresztu. Jednakże już w kwietniu ten środek zapobiegawczy został uchylony. Sąd zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł i lekarz wyszedł na wolność. Obecne zatrzymanie Wiesława C. jest związane z nowymi dowodami zgromadzonymi przez śledczych.

Sprawa pozostaje rozwojowa. Prokuratura analizuje inne sprawy prowadzone w prokuraturach okręgu warszawskiego, dotyczące podejrzenia popełniania przestępstw poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich wydawanych przez podejrzanego Wiesława C.