Akta sądowe | fot. Krzysztof Wojciewski / nawokandzie.ms.gov.pl

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2018 roku oskarżył Bolesława N. – byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu oraz jego zastępcę Mariana B. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Bolesław N. i Marian B. zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na przekroczeniu przez oskarżonych swoich uprawnień na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez prześladowanie 85 osób ze względu na podejrzenie przynależności do określonej grupy społeczno – politycznej tj. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Prześladowania te i represje polegały na pozbawieniu wolności 85 osób, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych do ich zatrzymania poprzez wydanie nakazów ich zatrzymania i doprowadzenia oraz decyzji o ich internowaniu i osadzeniu w ośrodkach odosobnienia, w których powoływano się na nieistniejący i nieobowiązujący dekret z 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Bolesław N. i Marian B. w całości nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i skorzystali  z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj również: