Areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy zastosowano wobec Dariusza R., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa trzech osób. Do zdarzenia doszło 17 kwietnia w godzinach wieczornych na terenie Bogatyni, kiedy zamaskowany sprawca wszedł do jednego z mieszkań, w którym przebywało trzech mężczyzn i oddał w ich kierunku kilka strzałów z broni palnej, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku.

Kule wystrzelone przez podejrzanego, ugodziły dwóch pokrzywdzonych, w wyniku czego jeden z nich doznał obrażeń ciała w postaci ran postrzałowych goleni prawej i uda lewego, drugi zaś doznał obrażeń w postaci rany postrzałowej brzucha. Trzeci z pokrzywdzonych uniknął postrzału chowając się za łóżkiem.

Na podstawie podjętych przez Policję i Prokuraturę czynności ustalono, że sprawcą przestępstwa był Dariusz R. Mężczyzna został zatrzymany następnego dnia w godzinach porannych i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, gdzie usłyszał on zarzut popełnienia przestępstwa usiłowania zabójstwa trzech osób.

Po przesłuchaniu podejrzanego, Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu skierowała do Sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 20 kwietnia Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury uznając, że grożąca podejrzanemu surowa kara może skłonić go do bezprawnego utrudniania śledztwa.

Zarzucone Dariuszowi R. przestępstwo w postaci usiłowania pozbawienia życia jednym czynem więcej niż jednej osoby, stanowi kwalifikowany typ zabójstwa, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.