fot. Policja

Grzegorz Ł. jest on podejrzany o dokonanie pięciu przestępstw, w tym zgwałcenia i odpłatnego udzielania substancji psychotropowych osobom małoletnim. Już wcześniej był karany za podobne przestępstwa i będzie sądzony w warunkach recydywy.

Prokurator zarzucił Grzegorzowi Ł. między innymi dwa przestępstwa zgwałcenia na szkodę osoby małoletniej. Do ich popełnienia doszło w lutym 2016 roku oraz w listopadzie 2017 roku w Jeleniej Górze. Ponadto podejrzanemu postawiono dwa zarzuty dotyczące odpłatnego i nieodpłatnego udzielania innym osobom – w tym nieletnim, substancji psychotropowych i środków odurzających.

Podejrzany został zatrzymany 4 stycznia 2018 roku. Wówczas ujawniono przy nim amfetaminę. W związku z tym ogłoszono mu także zarzut posiadania substancji psychotropowej.

Grzegorz Ł. dopuścił się zarzuconych mu czynów będąc uprzednio wielokrotnie karanym sądownie, w tym za przestępstwa zgwałcenia oraz posiadania narkotyków, za które odbywał karę pozbawienia wolności.

5 stycznia 2018 roku, po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego, prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy od dnia zatrzymania.

W związku z uprzednią karalnością za podobne przestępstwa, Grzegorz Ł. będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Oznacza to, że może mu zostać wymierzona kara pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia do jej górnej granicy zwiększonej o połowę.