Bitcoin | fot. Pixabay

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu postawiła zarzuty 14 osobom biorącym udział w obrocie fikcyjnymi fakturami VAT. Pieniądze z tego procederu był przeznaczane na zakup wirtualnej waluty – bitcoin.

W toku śledztwa ustalono, że od 2015 roku użytkownicy szeregu serwisów internetowych o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl oraz innych, które służyły do tzw. optymalizacji podatkowej, sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące niemające miejsca transakcje. Służyły one nabywcom tzw. pustych faktur do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług oraz dochodowego.

Środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, sprawcy wpłacali na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na krypto walutę – BTC i gromadzone w portfelu bitcoin następnie transferowane były w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających. Czynności te miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

W toku  postępowania  ujawniono również proceder tzw. karuzeli podatkowejzwiązanej z wystawianiem pustych faktur. Uczestniczyły w niej spółki generujące fikcyjny łańcuch transakcji związany z obrotem autorskim oprogramowaniem komputerowym w celu uzyskania zwrotu podatku VAT.

W sprawie tej w 2016 roku przedstawiono zarzuty 11 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur.

Kolejne trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder zostały zatrzymane 12 grudnia 2017 roku. Agnieszka K., Magdalena S. i Artur B. byli przedsiębiorcamiprowadzącymi działalność gospodarczą, którzy nabywali tzw. puste faktury.

Po doprowadzeniu zatrzymanej trójki do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one używania dokumentów poświadczających nieprawdę, poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, a także przestępstw skarbowych w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary – oszustw podatkowych i naruszenia procedury rachunkowej.

Ze swoich przestępczych czynów sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu, co wpływa na wyższy wymiar kary. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, wyrazili czynny żal oraz wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

Wobec dwójki z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozór Policji oraz poręczenie majątkowe. Wobec podejrzanego Artura B. prokurator zastosował dodatkowo zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu informuje, że przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tzw. pustych faktur, jeśli skorygują złożone deklaracje podatkowe i zapłacą zaległe należności skarbowe, mogą skorzystać z tzw. klauzuli niekaralności.