Kościół w Tarnawie | fot. Wikimedia

Do Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynął wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec podejrzanego o zabójstwo księdza Michała B. i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi stwierdzili, że 26-letni mężczyzna jest całkowicie niepoczytalny.

Tragiczne zdarzenia miały miejsce pod koniec czerwca bieżącego roku. Zwłoki proboszcza zostały znalezione na plebanii w Tarnawie pod Jędrzejowem. Według ustaleń śledczych, śmierć księdza Jana Biernackiego nastąpiła na skutek ran kłutych i ciętych. Śledczy nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących okoliczności zabójstwa. W związku z tą sprawą zatrzymano 26-letniego Michała B.

– W toku śledztwa przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną podejrzanego, a po jej zakończeniu biegli w pisemnej opinii stwierdzili, że w czasie popełniania zarzucanego mu czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny, a więc miał zniesioną zdolność do rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem – informuje Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Jednocześnie biegli stwierdzili, że istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez niego w przyszłości takich samych lub podobnych czynów jak zarzucany mu obecnie. – Ze względu na treść opinii należało przyjąć, że spełnione zostały przesłanki do wystąpienia przez prokuratora z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym – mówi Prokopowicz i dodaje, że wnioskowany środek zabezpieczający jest stosowany bezterminowo.

– Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Cały czas pozostaje tymczasowo aresztowany – podkreśla rzecznik prokuratury.

źródło: Onet / PO w Kielcach