W dniu 11 grudnia 2017 roku w toku jednego ze śledztw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Praga Północ w Warszawie zatrzymano 81-letniego Jana Z. Prokurator zarzucił mu przywłaszczenie prawie 6 milionów złotych z rachunku znajomego – również starszego mężczyzny.

W toku śledztwa ustalono, że Jan Z., posiadając formalne pełnomocnictwa do rachunków bankowych pokrzywdzonego oraz pełnomocnictwa do sprzedaży jego nieruchomości, w okresie od 2007 roku do kwietnia 2011 roku dokonywał sprzedaży kilku nieruchomości. Jan Z., uzyskując pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, nie informował pokrzywdzonego o uzyskanej cenie podając jednocześnie, że była ona niższa niż rzeczywista. Różnicę wartości przelewał na własny rachunek.

Podejrzany dokonywał również wypłat gotówkowych z rachunku pokrzywdzonego, a także – w końcowej fazie przestępczego procederu – przelał całość kwoty ze sprzedaży jednej z nieruchomości na własny rachunek bankowy.

Wraz z Janem Z. zatrzymano dwie kobiety – 75-letnią Jadwigę W. oraz 68-letnią Wiesławę W. Mając wiedzę o pochodzeniu pieniędzy z przestępstw pomagały one podejrzanemu Janowi Z. w ich ukryciu.

Jan. Z nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do zarzucanych czynów przyznały się natomiast Wiesława W. i Jadwiga W.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenie majątkowe. Wobec Jana Z. zastosowano poręczenie w kwocie 1 miliona złotych, zaś wobec Wiesławy W. oraz Jadwigi W. w kwotach po 400 tysięcy złotych.

Wskutek przeprowadzonych czynności prokurator zabezpieczył u podejrzanych gotówkę w łącznej kwocie 700 tysięcy złotych.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a także kara grzywny oraz środki karne m.in. obowiązek naprawienia szkody.