Magdalena Żuk | fot. Facebook

30 października 2017 roku Prokuratura w Jeleniej Górze postanowiła przedłużyć o kolejne trzy miesiące, czas trwania śledztwa w sprawie zabójstwa Magdaleny Żuk, do którego wg. śledczych miało dojść 30 kwietnia 2017 roku na terenie Arabskiej Republiki Egiptu.

Przeprowadzone dotychczas, jak również w dalszym ciągu wykonywane w toku śledztwa czynności, zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn śmierci Magdaleny Żuk, zarówno co do zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Egiptu, jak i co do okoliczności zaistniałych w okresie kilku miesięcy przed jej zgonem w Polsce.

Na chwilę obecną, Prokuratura nie wyklucza żadnej z wersji śledczych wyjaśniających przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do zgonu pokrzywdzonej. Prowadzone czynności zmierzają do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.

W toku postępowania, po ostatnim przedłużeniu okresu jego trwania, przeprowadzono szereg czynności dowodowych, między innymi uzyskano opinię biegłego z zakresu informatyki dotyczącą danych elektronicznych w postaci zwartości telefonu komórkowego pokrzywdzonej, która jest aktualnie poddawana szczegółowej analizie.

Uzyskano wstępne opinie i ekspertyzy z przeprowadzonych badań histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Aktualnie zwrócono się do biegłych o ich uzupełnienie, albowiem uzyskane do tej pory opinie nie dają odpowiedzi na wszystkie z postawionych przez Prokuraturę pytań.

Uzyskano sprawozdanie z sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok Magdaleny Ż. przeprowadzonych na terenie Polski. Z opinii wynika między innymi, że bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonej były obrażenia odniesione przez nią w wyniku upadku z dużej wysokości. Nie stwierdzono na jej ciele śladów przemocy, w tym mogących świadczyć o przemocy na tle seksualnym.

Przesłuchano kolejnych świadków, w tym pozostałe osoby podróżujące wraz z pokrzywdzoną samolotem do Egiptu, osoby z jej najbliższego otoczenia, a także przedstawiciela agencji detektywistycznej, na okoliczność jego wiedzy na temat sprawy, w związku z prezentowanymi przez tą agencję w przestrzeni publicznej informacjami na temat zdarzeń objętych przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

Do chwili obecnej, w dalszym ciągu nie uzyskano dokumentów będących realizacją kierowanych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze wniosków do organów ścigania Arabskiej Republiki Egiptu o wykonanie czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. W tej sprawie podejmowane są działania między innymi przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, który skierował list do Prokuratora Generalnego Egiptu zwracając się o przekazanie stosownej dokumentacji.

Kolejny komunikat prasowy w sprawie zostanie wydany po przeprowadzeniu wskazanych wyżej czynności dowodowych i uzyskaniu opinii biegłych, o których mowa powyżej.

Przeczytaj również: