Sąd / fot. Pixabay

Wczoraj (10 października 2017 roku) oraz 9 października 2017 roku w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z osobami zatrzymanymi w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie, w tym działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70. Polegały one na ogłoszeniu im zarzutów oraz przesłuchaniu ich w charakterze podejrzanych. Czynności procesowe zostały wykonane również z podejrzanymi, którzy zostali doprowadzeni do prokuratury z aresztów śledczych, w których przebywają od kilku miesięcy. 

Byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakubowi R., jego matce adwokat Alinie D., byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenie K., biznesmenowi skupującemu roszczenia do warszawskich nieruchomości Januszowi P., który współpracował z warszawskim adwokatem podejrzanym Robertem N. oraz znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorzowi M. przedstawiono zarzuty korupcyjne.

Związane są one z przyjęciem oraz wręczeniem korzyści majątkowej znacznej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 31 milionów 410 tysięcy złotych oraz obietnicę korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 2 milionów 500 tysięcy złotych. Korzyści te zostały i miały zostać wręczone w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Naruszenie to polegało na wydaniu dwóch decyzji administracyjnych dotyczących ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy Placu Defilad 1 (dawna Chmielna 70) oraz w Warszawie przy ul. Karowej 14/15, pomimo braku podstaw prawnych podjęcia takich decyzji.

Prokurator ogłosił również zmienione zarzuty podejrzanym Jakubowi R. i Alinie D. dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 13 milionów 207 tysięcy 521 złotych. Swojego oszustwa podejrzani dopuścili się w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30 oraz w Warszawie przy ul. Morszyńskiej 27.

Działanie podejrzanych adwokat Aliny D. i adwokata Roberta N., reprezentujących dwie linie spadkobierców polskiego generała Tadeusza K. – angielskiej i kanadyjskiej, polegało na podejmowaniu oszukańczych działań w stosunku do pokrzywdzonych. Wprowadzali oni ich w błąd oraz wyzyskali ich błąd co do znaczenia czynności prawnych przez nich podejmowanych lub też podejmowanych w ich imieniu i na ich rzecz, co do zakresu praw majątkowych oraz roszczeń wchodzących w skład spadku po polskim generale, ich rzeczywistej, rynkowej wartości oraz możliwości ich dochodzenia przed sądami bądź organami administracji publicznej. W następstwie podjętych przez podejrzanych działań doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez pokrzywdzonych. Zbyli oni na rzecz podstawionych osób prawa i roszczenia do nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. Do zbycia praw i roszczeń doszło po znacznie zaniżonych kwotach, nie odpowiadających ich rzeczywistej, rynkowej wartości.

Przy popełnieniu tego przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z Aliną D. i Robertem N. oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie współdziałał także podejrzany Jakub R.

Ponadto podejrzanym: Alinie D. i Jakubowi R. zarzucono popełnienie czynu z art. 270 par. 1 kodeksu karnego polegającego na podrobieniu dokumentów.

W toku postępowania ustalono, że wartość użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Karowej 14/15 w Warszawie, przy Placu Defilad 1 (dawna Chmielna 70) w Warszawie i przy ul. Salamandry 30 w Kościelisku, objętych bezprawnymi decyzjami wydanymi przez podejrzanego Jakuba R. wynosi 62 miliony 520 tysięcy złotych.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokuratorzy skierowali do Sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Dziś (11 października 2017 roku) są one procedowane przez Sąd.

Przeczytaj również: