Zabezpieczony nielegalny towar | fot. Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się produkcją i wprowadzaniem do obrotu tytoniu oraz nielegalnych papierosów. Zatrzymano 15 osób, w tym: 11 obywateli Polski, 2 obywateli Ukrainy oraz obywatela Bułgarii i obywatela Armenii.

Akcję przeprowadzono na terenie 5 województw (wielkopolskiego, lubuskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego) na początku czerwca. W wyniku przeszukania kilkunastu mieszkań i posesji funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości pieniędzy (w różnych walutach), 10 sztuk amunicji, amfetaminę i haszysz oraz nielegalne papierosy i krajankę tytoniową.

Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania narkotyków oraz przestępstw karno-skarbowych, w tym wprowadzenia do obrotu nie mniej niż 1,4 mln paczek papierosów różnych marek o łącznej wartości ponad 18,8 mln złotych.

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej rozpracowywali międzynarodową grupę przestępczą od 18 miesięcy. W trakcie działań ujawniono, że na terenie całego kraju grupa posiadała tzw. „dziuple”, w których nielegalnie, przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn, produkowano papierosy, które następnie transportowano do Niemiec. Liderem grupy był 30-letni mieszkaniec Kalisza, który decydował o miejscach produkcji papierosów, cenie ich zakupu i sprzedaży oraz o sposobie transportu i dystrybucji na terytorium Niemiec.

W działaniach związanych z zatrzymaniami podejrzanych, oprócz funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego OSG, brali także udział funkcjonariusze z Nadodrzańskiego OSG, Nadwiślańskiego OSG, Karpackiego OSG, Podlaskiego OSG oraz Nadbużańskiego OSG.

Wobec podejrzanych prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci: dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w łącznej kwocie ponad 100 tys. zł.