Łapówka | fot. Pixabay

Sąd Apelacyjny w Białymstoku 23 czerwca 2017 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku wobec obywatela Łotwy. Został on skazany za udział w 2014 roku w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta dopuszczała się przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z nieodprowadzaniem należnego podatku VAT od transakcji sprzedaży paliwa, przy wykorzystaniu w tym celu nabytych na podstawione osoby polskich spółek.

Ośmiomiesięczna działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 95 milionów złotych oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych w kwocie ponad 18 milionów złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się także praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych.

Wobec skazanego obywatela Łotwy orzeczono karę  łączną 6 lat pozbawienia wolości, grzywnę w wysokości 160 tysięcy złotych, przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w kwocie ponad 19 milionów złotych, a także zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej na okres 10 lat.

Skazany Łotysz w ramach polskiej spółki, której był prezesem, wystawił nierzetelne faktury VAT poświadczające nieprawdę co do obrotu biokomponentami na łączną kwotę ponad 605 milionów złotych. Pozwoliło to innej spółce na złożenie nierzetelnych deklaracji podatkowych i uszczuplenie należności publicznoprawnych.

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku prowadzone jest jeszcze postępowanie przygotowawcze w zakresie pozostałych – dotychczas nieujętych i poszukiwanych listami gończymi osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej.