Sąd / fot. Pixabay

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał dziś (21 czerwca 2017 roku) Mariusza Sz., który przez cztery lata znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną i nad dwiema małoletnimi córkami, pozbawił wolności żonę poprzez przytrzymywanie jej w piwnicy, wielokrotnego zgwałcił ją oraz molestował seksualnie małoletnią córkę.

Najsurowszy wymiar kary

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i wymierzył Mariuszowi Sz. karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Jest to maksymalny wymiar kary łącznej, jaka mogła zostać orzeczona za przestępstwa zarzucone skazanemu. Mariusz Sz. będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po odbyciu co najmniej trzech czwartych kary.

Uwzględniając wnioski prokuratora Sąd zakazał Mariuszowi Sz. kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich przez okres 15 lat, nakazał mu zapłatę zadośćuczynienia na rzecz wszystkich pokrzywdzonych w łącznej kwocie 130 tysięcy złotych. Mariusz Sz. został również pozbawiony praw publicznych przez okres 10 lat.

W związku ze skazaniem Mariusza Sz. na karę bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy za uśmiercenie psa poprzez jego głodzenie i doprowadzenie do skrajnego wyniszczenia, Sąd zakazał mu posiadania zwierząt przez okres 6 lat, a także nakazał mu zapłacić nawiązkę w wysokości 3 tysięcy złotych na rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals.

Zarzuty stawiane Mariuszowi Sz.  

W sprawie tej akt oskarżenia został wniesiony do Sądu Okręgowego w Gdańsku w listopadzie 2016 roku. Prokurator oskarżył Mariusza Sz. o:

  • fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną i dwiema małoletnimi córkami;
  • pozbawienie wolności poprzez przetrzymywanie żony od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku w pomieszczeniach piwnicznych, co łączyło się ze szczególnym udręczeniem pokrzywdzonej, która była m.in. bita, głodzona, związywana;
  • wielokrotne zgwałcenie żony od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku oraz ułatwienie innym, nieustalonym osobom, popełnienia tego przestępstwa, poprzez umożliwienie im kontaktu z pozbawioną wolności i skrępowaną pokrzywdzoną;
  • molestowanie seksualne małoletniej córki w wieku 4 lat;
  • fizyczne znęcanie się nad kolejną partnerką oskarżonego i jej synem, co miało miejsce od września 2012 roku do 2016 roku;
  • uśmiercenie psa poprzez jego głodzenie i doprowadzenie do skrajnego wyniszczenia.

W dzisiejszym wyroku Sąd uznał, że oskarżony dopuścił się wszystkich zarzuconych mu przestępstw.

Przeczytaj również: