Broń | fot. Pixabay

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące wytwarzania i obrotu bronią palną na terenie całego kraju.

Zatrzymano 6 osób

W toku prowadzonego postępowania w ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP Zarząd we Wrocławiu, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali kolejne 6 osób zamieszane w przestępczy proceder.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania broni palnej, handlu bronią palną i amunicją, a także posiadania broni palnej.

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy w stosunku do dwóch osób. Sąd uwzględnił te wnioski.

Wobec czterech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenia majątkowe.

Podejrzanych jest 28 osób

W wyniku czynności zleconych przez prokuratora zabezpieczono między innymi 17 sztuk broni palnej długiej, w tym 8 sztuk broni maszynowej, 5 sztuk broni palnej krótkiej oraz 7 tysięcy 882 sztuk amunicji. Zabezpieczono również istotne elementy broni palnej, w tym do broni maszynowej.

Ostatnie zatrzymania nie są pierwszymi w tej sprawie. Dotychczas w toku śledztwa zatrzymano i przedstawiono zarzuty 28 osobom. Wobec 13 osób Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

W toku śledztwa zabezpieczono łącznie 92 sztuki broni, w tym 23 sztuki broni maszynowej oraz 18 tysięcy 545 amunicji oraz znaczne ilości istotnych elementów broni i amunicji.

W stosunku do 2 podejrzanych wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia i skierowano do właściwych sądów akty oskarżenia.