Prokuratura Okręgowa w Warszawie doprowadziła do skazania Krzysztofa Sz. na karę 7 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie ponad 28,5 mln zł na szkodę 54 osób prywatnych i firm.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Krzysztof Sz. w latach 2007-2012 reprezentował spółki Bavaria First Investment Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz Active Global Dealing Sp. z o.o. W ramach prowadzonej działalności skazany przyjmował pieniądze  od pokrzywdzonych, które miał korzystnie zainwestować w surowce oraz na rynku Forex, a następnie zwrócić z wysokimi odsetkami. W rzeczywistości zyski istniały wyłącznie „na papierze”, a ewentualne wypłaty w zdecydowanej większości były finansowane z wpłat kolejnych osób pokrzywdzonych. Oskarżony sugerował także, aby pokrzywdzeni nie wypłacali rzekomych zysków czy kapitału, lecz reinwestowali środki, co ułatwiało mu kontynuowanie działalności. W kwietniu 2009 r. spółka Bavaria została wyrejestrowana z brytyjskiego rejestru, co jednak nie przeszkadzało skazanemu w zawieraniu kolejnych umów z pokrzywdzonymi.

Wraz z narastaniem zobowiązań oskarżony zaczął unikać kontaktu z pokrzywdzonymi, m.in. zmienił nazwisko. Ostatecznie piramida finansowa zorganizowana przez Krzysztofa Sz. upadła nie pozostawiając majątku, a jedynie długi

Krzysztof Sz. został zatrzymany w grudniu 2014 r. na podstawie listu gończego i na wniosek Prokuratury osadzony w areszcie, gdzie przebywa do dziś.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny.

Przeczytaj również: