Urząd Miasta i Gminy w Połańcu | fot. mapy.eholiday.pl

Dzisiaj (12 czerwca 2017 r.), na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej , funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięciu osób.

Osoby zatrzymane i stawiane im zarzuty

Zatrzymani to: Andrzej P. – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Jacek T. – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Cezary T. – były Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., Zdzisław K.  – były Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. i przedsiębiorca – Dariusz M.

Andrzej P.  jest podejrzany o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, powoływanie się na wpływy w instytucji samorządowej i państwowej oraz podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw w tych instytucjach w zamian za korzyść majątkową.

Jackowi  T. zarzuca się  przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu uzyskania korzyści majątkowej, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cezary T. i Zdzisław K. są podejrzani o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu  uzyskania korzyści majątkowej.

Dariuszowi M.  zarzuca się oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej.

Zdarzenia będące przedmiotem zarzutów miały miejsce w latach 2013 — 2015

Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są do 10 lat pozbawienia wolności

Czego dotyczy postępowanie

Zarzucane podejrzanym czyny są związane planami inwestycyjnymi  na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Połaniec. Plany te obejmowały przejęcie przez spółkę  zarządzaną przez Dariusza M  gminnych nieruchomości gruntowych i włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.  oraz  uzyskanie profitów finansowych związanych z przynależnością do tej strefy, a także  uzyskanie pomocy finansowej na inwestycję związane z ekologicznymi źródłami energii.

Zastosowane środki zapobiegawcze.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator rozważy zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.

Przeczytaj również: