fot. Pixabay

9 czerwca 2017 r. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Ramowi S. i Jehonatanowi B. 

Zarzut z aktu oskarżenia

Prokurator zarzucił oskarżonym, że od 14 listopada 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w Warszawie i innych miejscowościach, powoływali się w rozmowach z  prezesem zarządu URSUS S.A. w Lublinie na wpływy w zagranicznej jednostce organizacyjnej, która dysponowała środkami publicznymi. Według prokuratora podjęli się również pośrednictwa w załatwieniu kontraktu dla spółki URSUS S.A. na dostawy sprzętu rolniczego do Zambii wspófinansowanego przez Rzeczpospolitą Polską w zamian za korzyść majątkową w wysokości 25% wartości kontraktu szacowanego na 100 milionów USD (art. 230 par. 1 Kodeksu karnego).

Dwie prowizje od 100 mln dolarów amerykańskich

Ram S. i Jehonatan B. zwrócili się do Prezesa URSUSA S.A. z  propozycją załatwienia dla spółki kontraktu w Zambii na dostawy sprzętu rolniczego i uruchomienie linii montażowej traktorów, wartego 100 milionów USD. Jeden z podejrzanych reprezentował firmę finansową z Izraela, drugi zaś był przedsiębiorcą zamieszkałym na stałe w Zambii. W czasie spotkań z prezesem URSUSA oskarżeni powoływali się na wpływy w Ministerstwie Obrony Zambii i innych urzędach i podjęli się załatwienia kontraktu dla URSUSA w zamian za dwie prowizje stanowiące 25% wartości kontraktu szacowanego na kwotę 100 milionów dolarów amerykańskich

Po jednym ze spotkań oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Lublinie.

Za czyn z art. 230 par. 1 Kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Na poczet przyszłych kar prokurator  zabezpieczył od każdego z nich pieniądze w kwocie 500 000 złotych.