Sąd / fot. Pixabay

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zakończył aktem oskarżenia śledztwo w sprawie tzw. „afery dębowej.”

Prokurator oskarżył Michała A., Daniela R. i Piotra M. o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, życiu i zdrowiu, oraz mieniu, popełnione w latach 2014 – 2016 w województwie opolskim.

Śledztwo obejmowało zdarzenia i przestępstwa, które zostały określone przez media jako tzw. „afera dębowa” i były przedmiotem postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach okręgu opolskiego. Wszystko rozpoczęło się do wycięcia drzewostanu na terenach rolniczych, a w ich następstwie protestami społeczności lokalnych, których efektem były zawiadomienia o przestępstwach do organów ścigania oraz inicjowane kontrole administracyjne.

Początek „afery dębowej”

Prokurator ustalił, że Michał A., 48 – letni przedsiębiorca z województwa wielkopolskiego, wykupił grunty rolne od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa między innymi na terenie województwa opolskiego. Następnie Michał A. rozpoczął wycinanie krzewów, pojedynczych drzew jak i całych szpalerów rosnących przy drogach, granicach lub rowach melioracyjnych, co pozwalało na łatwiejsze poruszanie się po polach sprzętem rolniczym. Prace te zlecił 36 – letniemu Danielowi R., rolnikowi z Rożnowa, który mieszkał  w sąsiedztwie  zakupionych przez niego gruntów. Masowym wycinaniem drzew zaniepokoili się mieszkańcy okolicznych wsi i poinformowali Adama U.  –  ekologa z fundacji Eko Rozwoju. To właśnie Adam U. powiadomił Urząd Miejski w Wołczynie i  Policję o prowadzonej wycince drzew i krzewów.

Podpalenia, niszczenie mienia i zastraszenie świadków

Nagłośnienie sprawy i składane zawiadomienia do organów ścigania spowodowały zorganizowanie przez Michała A. procederu zastraszania osób, które utrudniały mu wycinanie drzew.

Prokurator ustalił, że Michał A. zlecił zniszczenie poprzez podpalenie nieruchomości należącej do  Adama U. Bezpośrednim wykonawcą podpalenia był Daniel R., który 6 listopada 2014 roku, przy użyciu materiału palnego, doprowadził do pożaru, co skutkowało zniszczeniem budynku gospodarczo-mieszkalnego z wyposażeniem o wartości ok. 50.000 złotych.

W maju 2015 r. Michał A., za obietnicę „wynagrodzenia” w wysokości 40 000 zł., zlecił Danielowi R. zniszczenie mienia należącego do spółki „Promex”.

Daniel R. najpierw podpalił, za pomocą cieczy palnej, kombajn marki New Holland CX 840,  siewnik zbożowy Horsch 4Dc oraz czyszczalnię zboża, co spowodowało szkodę w kwocie nie mniejszej niż 429.846 zł., a później wzniecił ogień wewnątrz poddasza obory, w której znajdowało się 119 krów. Spowodował w ten sposób zagrożenie dla mienia o wartości nie mniejszej niż 476.000 zł.

W sierpniu 2015 r. Daniel R, na  kolejne polecenie Michała A., zniszczył mienie spółki „Promex”. Tym razem podpalił kombajn marki Class Lexion, a do wnętrza ciągnika rolniczego marki Massey Ferguson wrzucił granat ręczny bojowy typu F1. W wyniku pożaru i eksplozji powstała szkoda w mieniu spółki w kwocie nie mniejszej niż 327.000 złotych.

Jednocześnie w toku prowadzonego śledztwa ustalono, że Daniel R. kupił granat bojowy F1 od mieszkańca Kluczborka Piotra M., któremu prokurator przedstawił zarzut handlu bronią palną i przyrządami wybuchowymi.

Dodatkowe zarzuty dla Daniela R.

Dowody zgromadzone w czasie śledztwa wskazują, że Daniel R., dopuścił się także przestępstw bez udziału innych osób.

W styczniu 2016 roku Daniel R., po wcześniejszej obserwacji domu jednorodzinnego w gminie Kluczbork i oczekiwaniu, aż osoby w nim zamieszkałe zasną, przy użyciu wcześniej przygotowanych butelek z zawartością benzyny silnikowej i podpaleniu wystających z nich lontów rzucił je w okolice drzwi wejściowych, dwóch okien, otworów strychowych. Doprowadził w ten sposób do pożaru, który odciął osobom znajdującym się wewnątrz domu  najbliższą drogę ewakuacji, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. W tym czasie wewnątrz budynku przebywały cztery dorosłe osoby i troje dzieci.

W związku z tym zdarzeniem Daniela R oskarżono o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i usiłowanie zabójstwa, w zamiarze ewentualnym, osób znajdujących się w budynku.

Oskarżono go także o popełnienie przestępstw polegających na bezprawnym wpływaniu na zeznania świadków w sprawach toczących się w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku i przed Sądem Rejonowym w Kluczborku, a także o przestępstwo popełnione na terenie Niemiec.

Próba korupcji funkcjonariusza Służby Więziennej

W czasie śledztwa zostało ujawnione jeszcze jedno przestępstwo.  16 marca 2017 r. Michał A., będąc aresztowany w tej sprawie, udzielił obietnicy korzyści majątkowej funkcjonariuszowi Służby Więziennej w zamian za zachowanie naruszające przepisy prawa. Funkcjonariusz Służby Więziennej nie przyjął obietnicy wręczenia mu korzyści majątkowej.

Wobec Daniela. R i Michała A. nadal jest stosowany najsurowszy środek zapobiegawczy, są  tymczasowo aresztowani.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Opolu.