Sąd / fot. Pixabay

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące między innymi ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji poufnych związanych z planami inwestycyjnymi KGHM Polska Miedź S.A. 

Zatrzymano trzy osoby

W ramach tego postępowania 31 maja 2017 roku zatrzymano trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder. Wśród zatrzymanych jest Jacek K., który pełnił funkcję wiceprezesa KGHM Polska Miedź S.A., Marek D. – prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Wiesław W. – profesor w Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosił im zarzuty i przesłuchał ich w charakterze podejrzanych.

Doszło do ujawnienia informacji poufnych

Jacek K. podejrzany jest o to, że jako wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A., ujawnił Arturowi K. informacje poufne. Dotyczyły one podjęcia przez zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwały o rozpoczęciu procedury mającej na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji Bipromet S.A. i wycofanie tej spółki z obrotu publicznego. Dotyczyły one także złożenia wniosku do rady nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. o wyrażenie zgody na zakup akcji spółki Bipromet S.A. Do ujawnienia tajemnicy doszło w trakcie rozmowy w dniu 19 grudnia 2014 roku.

Ujawniono przestępstwa korupcyjne

Prokurator zarzucił także Jackowi K. udzielenie korzyści majątkowych Markowi D. – prodziekanowi Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Wiesławowi W. – profesorowi w Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Korzyść ta miała polegać na zleceniu profesorom przygotowanie opracowań naukowych na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. za kwotę 1 miliona 406 tysięcy złotych. W zamian za te korzyści finansowe profesorowie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie mieli poświadczyć nieprawdę we wpisach do indeksu co do zaliczenia zajęć na studiach doktoranckich organizowanych przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, pomimo braku wymaganej ilości punktów do takiego zaliczenia oraz pomimo braku udziału podejrzanego Jacka K. w zajęciach, zaliczeniach oraz egzaminach. Do popełnienia tego czynu doszło pomiędzy 11 czerwca 2015 roku a 8 stycznia 2016 roku.

Zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych od podejrzanego Jacka K., utwierdzania go w przekonaniu o istnieniu wpływów w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, a także nakłonienia pracowników AGH w Krakowie do poświadczenia nieprawdy w indeksie usłyszeli również Marek D. – prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Wiesław W. – profesor w Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Policjant przekroczył uprawnienia

Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. Jacek K. podejrzany jest także o dwukrotne nakłonienie funkcjonariusza Policji Bogusława T. do przekroczenia uprawnień i ujawnienia mu informacji objętych tajemnicą służbową. W zamian konkubina funkcjonariusza Policji – Jadwiga Z. miała zostać zatrudniona w Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie. Do popełnienia tych czynów doszło 18 stycznia 2015 roku i 11 maja 2015 roku.