fot. CBA

Wczoraj (31 maja br.) na polecenie Prokuraturay Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali w całym kraju przeszukań kilkudziesięciu siedzib różnych przedsiębiorstw oraz instytucji, w tym w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Czynności zostały zlecone w ramach śledztwa prowadzonego od lipca 2016 r. Prowadzone postępowanie ma charakter wielowątkowy i dotyczy między innymi nieprawidłowości przy realizacji umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wbrew niektórym doniesieniom medialnym czynności procesowe CBA nie dotyczą realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”, lecz mają związek z nieprawidłowościami w działalności konkretnych podmiotów, które były beneficjentami dofinansowań ze środków unijnych w ramach umów zawartych w 2014 roku

Umowy zawarte zostały w połowie 2014 r. i dotyczyły między innymi inwestycji realizowanych w ośrodkach penitencjarnych. Spowodowana przez beneficjentów łączna szkoda związana z uzyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych sięga łącznie 50 milionów złotych.

Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy i dynamikę kontynuowanych działań procesowych, na tym etapie Prokuratura nie może informować o zakresie i konkretnych powodach zlecenia przeszukań. Ich celem jest zabezpieczenie dokumentacji.

Ustalenia śledztwa obejmują kilkadziesiąt osób, które w różny sposób i na różnym etapie uczestniczyły w realizacji przedmiotowych kontraktów.