Mowa tu o Benjaminie F. – 25-latku poszukiwanym przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Pod koniec kwietnia, mężczyzna został zatrzymany na przejściu drogowym w Dorohusku przez polską Straż Graniczną.

25-latek usiłował wyjechać z Polski na Ukrainę. Sąd Okręgowy w Lublinie 29 maja wydał zgodę na wydanie Benjamina F. stronie austriackiej w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

25-letni Austriak był od dawna poszukiwany. Walcząc po stronie jednej z grup na Ukrainie miał dobijać rannych oraz w bestialski sposób mordować więźniów.

29 maja służby austriackie odebrały mężczyznę na Lotnisku Chopina, skąd został przetransportowany do Austrii.

Straż Graniczna podkreśla, że zatrzymanie było możliwe dzięki szczegółowym kontrolom jakie są prowadzone na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że od 7 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania granicy przez obywateli państw członkowskich UE. W myśl własnie tych przepisów, każdy kto wjeżdża w strefę Schengen lub ją opuszcza podlega szczegółowemu sprawdzeniu w krajowych i europejskich bazach danych.