Kursy giełdowe | fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła dziś (30 maja 2017 roku) Romanowi K. – znanemu inwestorowi giełdowemu, zarzuty popełnienia przestępstwa. Dotyczą one karalnej manipulacji akcjami spółki Krezus S.A. Chodzi o przestępstwo z art. 183 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarzut współdziałania z Romanem K. usłyszeli także Grażyna K. oraz Jakub N.

Zarzut obejmuje zdarzenia, do jakich doszło od lipca do listopada 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W toku postępowania ustalono, że podejrzani składali zlecenia i zawierali transakcje na akcjach spółki Krezus S.A. między innymi manipulując kursem akcji i wprowadzając w błąd innych inwestorów, co do rzeczywistego popytu i podaży instrumentu finansowego. Łączna ilość akcji, którymi obracali podejrzani, wynosiła ponad 3 miliony sztuk, a ich wartość przekroczyła 36 milionów złotych.

Podejrzani inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus, a ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko  68%, a w wolumenie sprzedaży ok. 31%.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwotach po 100 tysięcy złotych.

Na poczet kary grożącej podejrzanym zabezpieczono należące do nich nieruchomości, poprzez ustanowienie hipotek do łącznej kwoty 2 milionów 500 tysięcy złotych.

Podejrzanym grozi kara grzywny do 5 milionów złotych oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.