Sąd / fot. Pixabay

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 26 maja 2017 roku wyrok skazujący przeciwko Wojciechowi S. pseudonim Wojtas, Robertowi M. pseudonim Ternit, Tomaszowi R. pseudonim Garbaty i Sławomirowi B.

Co prokuratura zarzuciła oskarżonym

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu 1 lipca 2016 roku przez prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Wojciecha S. i Roberta M. oskarżono o popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dwóch mężczyzn. Czynów tych dopuścili się oni w ramach działalności w zorganizowanej grupie przestępczej określanej jako grupa mokotowska. Natomiast Tomasza R. i Sławomira B. oskarżono o wzięcie w charakterze zakładnika tych dwóch zamordowanych mężczyzn. O wzięcie w charakterze zakładnika kolejnego mężczyzny został również oskarżony Wojciech S.

Do zbrodni tych doszło w 2002 roku w ramach porachunków między konkurencyjnymi grupami przestępczymi z tereny Warszawy i okolic. Grupy te rywalizowały o kontrolę nad handlem narkotykami na terenie Piaseczna i okolic.

Ponadto tym aktem oskarżenia zarzucono Wojciechowi S. podżeganie innej osoby do udziału w zabójstwie Szymona K. – jednego z przywódców rywalizującej grupy przestępczej. Miało ono być zemstą za zabójstwo dwóch  członków tzw. grupy mokotowskiej, do którego doszło w maju 2002 roku w Centrum Handlowym „Klif”.

Sąd wydał wyroki skazujące

Po sprawnie przeprowadzonym postępowaniu dowodowym Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 26 maja 2017 roku uznał wszystkich oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Za wzięcie w charakterze zakładnika Grzegorza Z. pseudonim Pająk, do którego doszło w nocy z 2 na 3 lutego 2002 roku, Sąd skazał Wojciecha S. na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz pozbawił go praw publicznych na okres 5 lat. Skazany czynu tego dopuścił się bowiem w ramach grupy mokotowskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Pozbawienie wolności Grzegorza Z. łączyło się ze szczególnym udręczeniem.

Natomiast Tomasz R. i Sławomir B., za wzięcie w charakterze zakładników Tomasza M. pseudonim Max i Jacka P. pseudonim Postek, do którego doszło 23 września 2002 roku, zostali skazani na kary 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz Sąd pozbawił ich praw publicznych na okres 4 lat. Czynów swoich dopuścili się oni bowiem w ramach działalności tzw. grupy mokotowskiej. Pozbawienie wolności Tomasza M. i Jacka P. łączyło się ze szczególnym udręczeniem.

Ponadto Tomasz R. i Sławomir B. zostali skazani za posiadanie broni palnej i za handel bronią palną.

Wojciech S. i Robert M. zostali uznani winnymi wzięcia w charakterze zakładników Tomasza M. pseudonim Max i Jacka P. pseudonim Postek oraz dokonania ich zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Doszło do tego 23 września 2002 roku. Za czyny te zostali oni skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Wojciech S. został także uznany winnym podżeganie innej osoby do udziału w zabójstwie Szymona K. Za ten czyn został on skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za dokonanie rozboju na Jarosławie P. przy użyciu broni palnej Sąd wymierzył mu karę 7 lat pozbawienia wolności. Został on także uznany winnym udziału w handlu narkotykami i posiadania broni palnej.

Dożywotnie pozbawienie wolności dla sprawców

Sąd wymierzył Wojciechowi S. karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że może on skorzystać z warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary po odbyciu co najmniej 40 lat kary pozbawienia wolności.

Również Robertowi M. Sąd wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że może on skorzystać z warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary po odbyciu co najmniej 30 lat kary pozbawienia wolności.

Tomaszowi R. Sąd wymierzył karę łączną w wymiarze 9 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sławomirowi B. Sąd wymierzył karę łączną w wymiarze 11 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.