Dziś (27 maja 2017 roku) w Manchesterze na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostanie przeprowadzona sekcja zwłok jednego z polskich obywateli, którzy zginęli 22 maja 2017 roku w zamachu terrorystycznym. W sekcji tej weźmie udział polski prokurator z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi oraz polski biegły lekarz z Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi.

Śledztwo w sprawie zdarzenia przestępczego o charakterze terrorystycznym, do którego doszło 22 maja 2017 roku w Manchesterze, od 24 maja 2017 roku prowadzone jest przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi. Na skutek tego przestępczego zdarzenia śmierć poniosło bowiem dwóch obywateli Polski, a jeden polski obywatel został ciężko ranny.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie zabójstwa wielu osób, w tym dwóch obywateli polskich oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, w tym obywatela Polski. Czyn ten został popełniony przy użyciu materiałów wybuchowych, poprzez  sprowadzenie eksplozji tych materiałów podczas imprezy masowej. Sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Do zdarzenia doszło 22 maja 2017 roku w Manchesterze na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Chodzi o przestępstwo z art. 148 par. 2 pkt 4 i par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 163 par. 1 pkt 3 kodeksu karnego i z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Jego prowadzenie zostało powierzone łódzkiej Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przeczytaj również: