Korupcja | Zdjęcie ilustracyjne | fot. Pixabay

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prowadzi śledztwo przeciwko adwokat z Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Dotyczy ono przestępstwa przekupstwa. Postępowanie zostało powierzone do prowadzenia Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Co zarzuca się podejrzanej

W toku śledztwa 22 maja 2017 roku Anna D. – adwokat z Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, na polecenie prokuratora, została zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA.

Po przewiezieniu zatrzymanej adwokat do siedziby Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wczoraj (23 maja 2017 roku) prokurator ogłosił jej zarzut popełnienia przestępstwa.

Anna D. podejrzana jest o dwukrotne złożenie w 2016 roku obietnicy udzielenia asystentce prokuratorskiej z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w wysokości 200 tysięcy złotych lub pokrycia kosztów zakupu lokalu mieszkalnego. W zamian za te korzyści asystentka miała udzielić podejrzanej adwokat informacji w zakresie prowadzonego w Dolnośląskim Wydziale postępowania przygotowawczego.

Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd zastosował areszt

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Anna D. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa oraz złożyła wyjaśnienia.

Dziś (24 maja 2017 roku) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, po rozpoznaniu wniosku prokuratora, postanowił zastosować wobec Anny D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.