fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Lęborku   akt oskarżenia przeciwko 4 policjantom Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Co zarzucono oskarżonym

Prokurator zarzucił funkcjonariuszom Policji niedopełnienie obowiązków służbowych oraz przyjmowanie korzyści majątkowych. Chodzi o przestępstwa z art. 228 par. 3 kodeksu karnego, z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Grozi za to kara od roku do 15 lat pozbawienia wolności.

Na ławie oskarżonych zasiądzie również 17 osób, którym prokurator zarzucił udzielanie korzyści majątkowych funkcjonariuszom Policji, celem ich nakłonienia do naruszenia przepisów prawa. Chodzi o przestępstwa z art. 229 par. 3 kodeksu karnego, które zagrożone są karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni policjanci przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Natomiast z osób wręczających łapówki tylko część przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów.

Wszyscy oskarżeni będą odpowiadać przed Sądem z wolnej stopy. Wobec kilku oskarżonych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w szczególności poręczenia majątkowe, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Jak działali sprawcy

Śledztwo w tej sprawie wszczęto  na podstawie materiałów uzyskanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w  Gdańsku. Funkcjonariusze z Gdańska ustalili policjantów zatrudnionych w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, którzy wielokrotnie  dopuścili się przyjmowania korzyści majątkowych podczas wykonywania czynności służbowych w toku kontroli drogowych.

Policjanci przyjmowali łapówki w zamian za odstępowanie od obowiązkowego zatrzymania prawa jazdy, w zamian za obniżanie wysokości należnych mandatów karnych i obniżanie ilości należnych punktów karnych za popełnienie wykroczenia. Zdarzenia te miały miejsce na drogach w obrębie Lęborka, w okresie marzec, wrzesień i październik 2015 roku. Oskarżeni policjanci swoją służbę pełnili w różnych konfiguracjach osobowych, w patrolach zmotoryzowanych, w tym w radiowozie nieoznakowanym wyposażonym w wideorejestrator.

Trzech z oskarżonych policjantów przyjęło korzyści majątkowe w łącznej wysokości około 35 tysięcy złotych, 1 tysiąca Euro i 100 franków szwajcarskich. Policjanci ci, oprócz przyjmowania łapówek, nie dopełniali również obowiązków służbowych działając w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści majątkowych. Nie karali bowiem tych osób mandatami  i nie nakładali punktów karnych, tylko zmieniali kwalifikacje prawne ujawnianych wykroczeń i karali kierowców mandatami za rzekomo popełniane inne wykroczenia, np. polegające na przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Działali w ten sposób na szkodę interesu publicznego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także podważali zaufanie publiczne do organów państwa.  Taki zarzut prokurator przedstawił czwartemu z oskarżonych policjantów.