Korupcja | Zdjęcie ilustracyjne | fot. Pixabay

Szkoda o wartości prawie 20 milionów złotych i próba skorumpowania prokurator prowadzącej śledztwo w tej sprawie – to podstawa zatrzymania dwóch osób z zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dokonali go 17 maja 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak ustaliła prokuratura, na żądanie zatrzymanej Zofii W. bank udzielał kredytów osobom, które nie miały zdolności kredytowej, nie wywiązywały się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań albo ich majątek nie był dostatecznym zabezpieczeniem długu.

W zamian za umorzenie prowadzonego w tych sprawach śledztwa druga z zatrzymanych osób, Zofia K., zamierzała wręczyć prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie łapówkę w wysokości 200 tysięcy złotych.

Zofia W., była członek zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, jest podejrzana o to, że:

– w latach 2006 – 2011 przywłaszczyła pieniądze banku w kwocie blisko 11 mln złotych;

– w 2010 r. nakłoniła Renatę D. do oszustwa kredytowego na kwotę 250 000 zł przy użyciu sfałszowanych  dokumentów.

– w latach 2013 – 2014 nie dopełniła ciążących na niej obowiązków prawidłowej oceny zdolności kredytowej kredytobiorców, doprowadzając Bank Spółdzielczy w Lesznowoli do szkody majątkowej w wysokości 7 600 000 złotych.

Zofia K, również były członek zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, jest podejrzana o to, że:

– od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. próbowała dotrzeć do prowadzącej śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, składając obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w wysokości 200 tysięcy złotych w zamian za umorzenie postępowania.

Po postawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych osób prokuratura zdecyduje o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.