fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. Mężczyźnie zarzucono między innymi popełnienie szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Co zarzucono oskarżonemu

W akcie oskarżenia prokurator zarzucił Jarosławowi G.:

  • wielokrotne doprowadzenie swojej żony do poddania się innym czynnościom seksualnym przy wykorzystaniu jej bezradności wynikającej z uzależnienia od alkoholu
  • posiadanie i rozpowszechnianie pornografii pedofilskiej, sadystycznej i zoofilskiej
  • nielegalne posiadanie broni palnej oraz amunicji

Zabezpieczono liczne dowody rzeczowe

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzorowała śledztwo prowadzone przez Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji w sprawie rozpowszechniania w internecie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Impulsem do wszczęcia postępowania były informacje przekazane przez Interpol, który w ramach prowadzonego monitoringu internetu ujawnił, że niektóre adresy IP, wykorzystywane do przesyłania nielegalnej pornografii, zlokalizowane są w Warszawie. Weryfikacja przesłanych danych pozwoliła na ustalenie mieszkania i użytkownika internetu posługującego się adresami IP wskazanymi przez Interpol. Okazał się nim oskarżony Jarosław G.

W wyniku przeszukania mieszkania ujawniono duże ilości płyt CD oraz dysków twardych i pamięci typu flash. Wraz z komputerem zostały one zabezpieczone jako dowody rzeczowe. Ujawniono także broń gazową i amunicję, na posiadanie których oskarżony nie miał zezwolenia.

Prokurator zlecił specjalistyczne analizy

Przeprowadzona na polecenie prokuratury specjalistyczna analiza zabezpieczonych nośników danych ujawniła materiały pornograficzne o wyjątkowo wynaturzonym charakterze. Nagrania zwierały sceny z udziałem dzieci, a także niezwykle brutalne akty przemocy podczas sadystycznych praktyk seksualnych (okaleczanie, zabójstwa), jak również z wykorzystaniem zwierząt.

Ponadto ujawniono nagrania pornograficzne z udziałem zmarłej kilka lat wcześniej żony oskarżonego, która cierpiała na dolegliwości natury psychicznej oraz była uzależniona od alkoholu. Z nagrań wynika, że oskarżony wykorzystywał bezradność pokrzywdzonej spowodowaną jej stanem psychofizycznym i nakłaniał ją, w zamian za alkohol, do poddawania się aktom seksualnym. W chwili wszczęcia postępowania pokrzywdzona już nie żyła, co wykluczyło jej przesłuchanie. Niemniej analiza nagrań z jej udziałem, dokumentacja medyczna z wcześniejszego leczenia oraz opinie biegłych pozwoliły na jednoznaczne przyjęcie, że oskarżony wymuszał na swojej żonie poddanie się praktykom seksualnym wykorzystując jej bezradność, co wyczerpuje znamiona przestępstwa.

Podkreślić należy, że zespół powołanych biegłych (psychiatra, psycholog i seksuolog) wskazał, że pierwszy raz spotkał się z takim przypadkiem jak w niniejszej sprawie.

Za przestępstwa zarzucone oskarżonemu grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.