Karuzela Podatkowa / fot. KAS

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych. Postępowanie dotyczy także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych.

Kwota dotychczas ustalonych uszczupleń podatkowych wynosi ponad 7 milionów złotych. Wartość przywłaszczonych pieniędzy i wyłudzonych środków unijnych sięga ponad 2 milionów złotych.

Wczoraj (10 maja 2017 roku) na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób uczestniczących w nielegalnym procederze. Łącznie w trwającym od blisko 6 miesięcy śledztwie zarzuty usłyszało już 25 osób.

W trakcie śledztwa ustalono, że Tomasz S., który jest obecnie tymczasowo aresztowany, zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zajmowały się one wystawianiem faktur dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze oraz praniem brudnych pieniędzy.

Na podstawie nierzetelnych faktur podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których dotychczas ujawniono 70, przekazywały środki finansowe do spółek, które reprezentował Tomasz S. Po przetransferowaniu pieniędzy przez szereg podmiotów, w tym zagranicznych, środki wracały do Polski i były wypłacane w gotówce członkom zarządów spółek, z których pierwotnie wypłynęły.

Za swoje usługi Tomasz S. pobierał kilkuprocentową prowizję. Mechanizm przestępczy przede wszystkim służył zaniżeniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatków VAT i CIT. Ujawniono także przypadki, kiedy jedynie wtajemniczeni w proceder menedżerowi wiedzieli o pozornym charakterze transakcji i działali bez wiedzy pozostałych osób zarządzających spółkami, dopuszczając się tym samym przestępstw przywłaszczenia. Dodatkowo wykryto również, że pozorne operacje gospodarcze posłużyły wyłudzeniu dotacji unijnych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przeczytaj również: