Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Sorai P. – siostrze Arkadiusza Ł. ps. „Hoss”. Zarzucono jej udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy tzw. metodą na wnuczka.

Co zarzucono oskarżonej

Soraya P. została oskarżona o:

udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy i innych cennych przedmiotów, poprzez pozorowanie stosunku pokrewieństwa lub bliskiej znajomości z ofiarami, tj. o przestępstwo z art.  258 par. 1 kodeksu karnego;

wyłudzenie pieniędzy w kwocie 5 tysięcy Euro na szkodę obywatelki Niemiec oraz usiłowanie wyłudzenia pieniędzy w łącznej kwocie 45 tysięcy Euro na szkodę 4 obywateli Niemiec, tj. o przestępstwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego i z art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Czym zajmowała się grupa

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy tzw. metodą na wnuczka na szkodę obywateli krajów niemieckojęzycznych – Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Luksemburga. Na czele tej grupy stał Arkadiusz Ł. ps. „Hoss”.

W toku śledztwa ustalono między innymi, że kobieta podawała się za członka rodziny pokrzywdzonych lub bliską znajomą, zwracając się z prośbą o przekazanie pieniędzy. Następnie inni członkowie grupy zgłaszali się do pokrzywdzonych i odbierali pieniądze, które były później przekazywane kurierom. Ci przewozili je do Polski. W objętych zarzutami w niniejszej sprawie przypadkach usiłowania wyłudzenia policja niemiecka zatrzymała osoby odbierające pieniądze bądź przewożące je do Polski. Zlecona przez warszawską prokuraturę opinia fonoskopijną potwierdziła, że osobą, która dzwoniła do pokrzywdzonych oraz kierowała odbiorem pieniędzy, była oskarżona Soraya P.

Grozi do 12 lat więzienia

Oskarżona została zatrzymana 15 lipca 2015 roku. Po ogłoszeniu jej zarzutów na wniosek prokuratora została ona tymczasowo aresztowana. Sąd wskazał jednak, że zostanie ona zwolniona z aresztu w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 250 tysięcy złotych. W związku z wpłynięciem poręczenia majątkowego oskarżona została zwolniona.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgodziła się z decyzją Sądu i zaskarżyła ją do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten przychylił się do argumentacji prokuratury o konieczności bezwarunkowego aresztowania Sorai P.

Po opuszczeniu aresztu 17 lipca 2015 roku oskarżona ukrywała się i była poszukiwana listem gończym. Została ona zatrzymana 26 sierpnia 2016 roku i osadzenia w areszcie śledczym, gdzie przebywa do dziś.

Oskarżonej grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.