Magdalena Żuk | fot. Archiwum prywatne

Informujemy, że ambasada RP w Kairze na bieżąco monitoruje postępowanie w sprawie zgonu polskiej obywatelki, Magdaleny Ż.

Polska służba konsularna pozostaje w kontakcie z rodziną zmarłej oraz w pełni i blisko współpracuje z prowadzącą śledztwo prokuraturą w Jeleniej Górze, lokalnymi służbami oraz biurem podróży. Na miejscu w Hurghadzie – w zakresie swoich kompetencji i zgodnie z przepisami prawa konsularnego – sprawą zajmuje się też polski konsul.‎ Podejmujemy wszelkie działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu Magdaleny Ż.Podkreślamy, że wyjaśnienie okoliczności śmierci spoczywa na władzach egipskich, a strona polska zabiega o pełen dostęp do informacji o śledztwie, w tym do materiałów i dokumentów medycznych, które pozwolą wyjaśnić przyczyny zgonu Polki.

Śledztwo ws. śmierci kobiety prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. We wtorek 9 maja do Egiptu udaje się polski prokurator oraz biegły z zakresu medycyny sądowej, którzy wezmą udział w sekcji zwłok Magdaleny Ż.

Jeleniogórska prokuratura wystąpi do władz Egiptu o przekazanie dokumentacji medycznej zmarłej kobiety oraz przeprowadzenie szeregu czynności, w tym m.in. przesłuchanie świadków. MSZ pozostaje w intensywnym i regularnym kontakcie z Prokuraturą Okręgową w Jeleniej Górze.

Równolegle apelujemy do mediów o uszanowanie dobra i prywatności ‎zmarłej oraz jej bliskich.

Jednocześnie zachęcamy osoby planujące wyjazd do Egiptu do właściwego przygotowania się do pobytu za granicą, w tym do zapoznania się z zaktualizowanym ostrzeżeniem dla podróżujących dotyczącym wyjazdów do Egiptu dostępnym na stronie internetowej resortu.

Ostrzegamy w nim m.in., że w związku z wprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. stanem wyjątkowym na terytorium całego Egiptu oraz utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane także przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu – z wyłączeniem wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem Czerwonym (Hurghada, El-Gouna, Safaga, Marsa Alam) oraz Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.

Jednocześnie wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, szczególnie w rejony niebezpieczne, polecamy rejestrację podróży w systemie Odyseusz, który pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także organizację odpowiedniej pomocy.

Podkreślamy, że MSZ nie ma prawnej możliwości zakazu podróżowania do danego kraju. Ostrzeżenia mają charakter wyłącznie informacyjny i ostateczną decyzję o wyjeździe do danego kraju podejmuje indywidualnie każdy obywatel.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych