Kolporter Arena | fot. Pixabay

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach 26 października 2016 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. Został on oskarżony o trzy przestępstwa: udział w pobiciu i zabójstwo kibica Korony Kielce, udział w pobiciu i usiłowanie zabójstwa kolejnego kibica tej drużyny oraz o udział w pobiciu i dokonanie rozboju na kibicach Korony Kielce.

Europejski nakaz aresztowania

Do dwóch pierwszych zdarzeń doszło 21 września 2007 roku w Kielcach. Trzecie miało miejsce kilka miesięcy wcześniej. Czynów tych oskarżony dopuścił się wspólnie z innymi osobami, które zostały już prawomocnie osądzone.

Oskarżony Piotr K. przez kilka lat ukrywał się przed organami ścigania poza granicami kraju. Dopiero wiosną zeszłego roku został przekazany do Polski przez Wielką Brytanię w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania.

Zapowiedź apelacji prokuratora

W mowach końcowych prokurator żądał dla niego kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Kielcach wydał w tej sprawie nieprawomocny wyrok skazujący. Przypisał w nim oskarżonemu sprawstwo wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Prokurator złożył w tej sprawie zapowiedź apelacji. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku zostanie podjęta decyzja o wywiedzeniu środka zaskarżenia, przede wszystkim w zakresie kary. W ocenie prokuratora orzeczona przez Sąd kara łączna 25 lat pozbawienia wolności jest rażąco niską, niewspółmierna do wagi i okoliczności popełnienia czynów zarzucanych oskarżonemu, w szczególności zabójstwa i usiłowania zabójstwa.

Przeczytaj również: