Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzeniami podatku VAT.

Grupa działała od  30 stycznia 2014 roku do 10 lipca 2014 roku w Kętrzynie i w Suwałkach. Jej członkowie, reprezentując różne podmioty gospodarcze, zajmowali się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych. Polegały one na uszczuplaniu należności podatkowych z tytułu podatku VAT, a także przyjmowaniu oraz wystawianiu nierzetelnych faktur VAT dotyczących obrotu olejem napędowym. Na przestępczej działalności członków grupy Skarb Państwa stracił prawie 5 milionów złotych z tytułu podatku od towarów i usług. Dodatkowo członkowie grupy prali brudne pieniądze zarobione na przestępczej działalności.

Zatrzymano troje podejrzanych

W toku śledztwa, na podstawie wydanych przez prokuratora postanowień o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu, zatrzymano 3 osoby – Mirosława B., Krzysztofa A. oraz Monikę J.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego), poświadczania  nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego), a także przestępstw skarbowych.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanej Monika J. złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze (w trybie art. 335 par. 2 kodeksu postępowania karnego). Wobec podejrzanej Moniki J. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju.

Natomiast wobec podejrzanych Mirosława B. i Krzysztofa A. zostały skierowane do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd zastosował ten środek z zastrzeżeniem, że ulegnie on zmianie na poręczenie majątkowe z chwilą wpłacenia przez każdego z podejrzanych kwoty 50 tysięcy złotych. Sąd wyznaczył podejrzanym termin na wpłacenie tych środków do 28 kwietnia 2017 roku.

W dniu 14 kwietnia 2017 roku została wpłacona kwota 50 tysięcy złotych tytułem poręczenia majątkowego wobec Mirosława B. W związku z tym uchylono mu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zamieniając go na poręczenie majątkowe. Tego samego dnia został wydany nakaz zwolnienia Mirosława B. z aresztu śledczego.

Podejrzany Krzysztof A. cały czas przebywa w areszcie śledczym.