fot. Pixabay

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Co zarzuca się podejrzanym

W toku tego postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na polecenie prokuratora, zatrzymali trzy osoby:

  • Daniela G. – mieszkańca Warszawy, który w przeszłości zajmował się prowadzeniem punktów gier na automatach i był wielokrotnie karany za popełnienie różnego rodzaju przestępstw,
  • Hannę M. – mieszkankę Warszawy, która zajmowała się doradztwem inwestycyjnym i była dwukrotnie karana za przestępstwa płatnej protekcji,
  • Artura M. – mieszkańca Warszawy, który prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i wynajmu samochodów.

Żadna z podejrzanych osób nie jest aktualnym ani byłym pracownikiem sądu.

Zatrzymanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym. Polegały one na przekazaniu przez Daniela G. dla Hanny M. i Artura M. korzyści majątkowych w łącznej kwocie około 220 tysięcy złotych. Powoływali się oni na wpływy w sądach powszechnych i w zamian za otrzymane korzyści majątkowe obiecali uzyskanie korzystnych dla Daniela G. rozstrzygnięć w sprawach karnych. Orzeczenia sądów dotyczyły odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd zastosował areszty

Na wniosek prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Podejrzanym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na charakter sprawy na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji.