Cyberprzestępczość / fot. Pixabay

Prokuratura Regionalna w Białymstoku nadzoruje śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dokonywali kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Grupa działała od maja 2016 roku do kwietnia 2017 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju.

Skradziono ponad 1 milion 200 tysięcy złotych

W toku śledztwa ustalono, że z kont bankowych 20 pokrzywdzonych członkowie grupy dokonali kradzieży pieniędzy w łącznej kwocie ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej rozsyłali do pokrzywdzonych zainfekowane wiadomości mailowe. W załącznikach zawierały one pliki, których celem było zainstalowanie na komputerze oprogramowania przekierowującego wszystkie próby logowania na konto bankowe na fałszywą stronę zarządzaną przez hakerów. Loginy i hasła do konta za pośrednictwem internetu trafiały w ręce przestępców. Dzięki temu mogli oni dokonywać operacji na kontach osób pokrzywdzonych i przelewać pieniądze na rachunki założone przez tzw. słupy. Osoby te, na polecenie sprawców, podejmowały gotówkę i przekazywały członkom grupy przestępczej.

W trakcie śledztwa, w wyniku działania funkcjonariuszy Policji, którzy zainicjowali blokady rachunków bankowych, na które trafiały skradzione pieniądze, udało się odzyskać ok. 750 tysięcy złotych. Środki te zostały, na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zwrócone pokrzywdzonym.

Pieniądze w kwocie 450 tysięcy złotych zostały ukryte przez sprawców i przekazane poza granice kraju.

Zatrzymanych zostało 11 osób

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie 11 osób, w tym jednego obywatela Białorusi, podejrzanych o popełnienie przestępstw przeciwko mieniu oraz dotyczących tzw. prania brudnych pieniędzy. Czynności te zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na polecenie prokuratora.

W miejscach zamieszkania członków grupy oraz innych osób uczestniczących w przestępstwach przeprowadzono przeszukania. W ich trakcie zabezpieczono dokumenty stanowiące dowody w sprawie, m.in. zlecenia przekazów pieniężnych do odbiorców zagranicznych.

Co zarzucono podejrzanym

Prokuratorzy Prokuratury  Regionalnej w Białymstoku przeprowadzili czynności procesowe z udziałem zatrzymanych, którym ogłosili zarzuty:

  • założenia, kierowania i udziału w zorganizowanej  grupie przestępczej
  • przełamania zabezpieczeń cyfrowych, a następnie kradzieży pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych
  • prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 450 tysięcy złotych

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych. Sąd podzielił argumentację zawartą we wnioskach i zastosował tymczasowe aresztowania wobec 5 podejrzanych.

W stosunku do 6 podejrzanych prokuratorzy postanowili o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Przeczytaj również: