Papierosy / fot. Pixabay

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia w sprawie przemytu papierosów z Ukrainy do Polski. Do popełnienia tych przestępstw dochodziło od lutego do maja 2014 roku.

Oskarżeni funkcjonariusze Służby Celnej

Na ławie oskarżonych zasiądzie 9 osób. Wśród nich jest 6 funkcjonariuszy byłej Izby Celnej w Przemyślu: Włodzimierz J., Piotr Cz., Adam C., Marcin K., Marcin T. oraz R. O. Zostali oni zawieszeni w czynnościach służbowych, a jeden z nich został zwolniony ze służby.

Pięciu funkcjonariuszom byłej Izby Celnej w Przemyślu zarzucono w szczególności popełnienie przestępstw z art. 228 par. 3 kodeksu karnego. W związku z pełnioną funkcją publiczną przyjmowali oni od obywateli Ukrainy korzyści majątkowe w kwotach od 500 do 10 tysięcy złotych. Korzyści te były przyjmowane w zamian za naruszenie przepisów prawa i niedopełnienie obowiązków służbowych określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej oraz umożliwienie dokonania przemytu celnego wyrobów akcyzowych w postaci papierosów w ponadnormatywnych ilościach – najczęściej każdorazowo po 900 – 1000 kartonów. Papierosy te były przemycane do Polski przez przejścia graniczne w Medyce i Korczowej. Ukrywane były one w skrytkach konstrukcyjnych w autokarach kursowych na linii Sambor – Przemyśl.

Jednemu funkcjonariuszowi byłej Izby Celnej w Przemyślu zarzucono popełnienie przestępstw z art. 231 par. 2 kodeksu karnego i art. 284 par. 1 kodeksu karnego. Nie dopełnił on obowiązków służbowych określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej i co najmniej dziesięciokrotne nie zgłosił wykrycia ujawnionych na terenie przejścia granicznego w Korczowej papierosów bez polskich znaków akcyzy, każdorazowo w ilości po 10 kartonów. Przywłaszczył on również 100 kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości 12 tysięcy 888 złotych.

Oskarżeni obywatele Ukrainy

Jednemu z oskarżonych, nie będącemu funkcjonariuszem byłej Służby Celnej, prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 230 par. 1 kodeksu karnego. Powoływał się on na wpływy w Służbie Celnej oraz podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy związanej z możliwościami dokonywania przemytu na polski obszar celny papierosów w ponadnormatywnych ilościach i bez polskich znaków akcyzy przy użyciu autokarów kursowych. W zamian za to otrzymał korzyść majątkową w kwocie co najmniej 4 tysięcy 250 złotych.

Dwóm oskarżonym – obywatelom Ukrainy – zarzucono w szczególności udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych. Polegały one na wprowadzaniu z Ukrainy na  polski obszar celny, wbrew obowiązkowi celnemu i podatkowemu oraz bez przedstawienia organowi celnemu, wyrobów objętych  obowiązkiem oznaczenia znakami akcyzy bez tych znaków (art. 258 par. 1 kodeksu karnego). Prokurator zarzucił im również popełnienie przestępstw skarbowych.