fot. Pixabay

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Sanoku akt oskarżenia przeciwko 16 osobom oskarżonym o przestępstwa korupcyjne. Do ich popełnienia doszło od 9 marca 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.

Była ordynator przyjmowała pieniądze

Na ławie oskarżonych zasiądzie 54-letnia lekarz Agata Ś. – była Ordynator Oddziału Neurologii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz lekarz specjalista neurologii w Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Prokurator zarzucił jej popełnienie łącznie 74 przestępstw przyjmowania korzyści majątkowych (głównie przestępstwa z art. 228 par. 1 kodeksu karnego). Pełniąc funkcję publiczną, podczas udzielania świadczeń medycznych przyjmowała ona od pacjentów korzyści majątkowe, głównie w postaci pieniędzy w kwocie 100 złotych.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Agata Ś. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw i złożyła wyjaśnienia.

Wobec Agaty Ś. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. Ponadto na mieniu oskarżonej dokonano zabezpieczenia majątkowego w postaci pieniędzy w kwocie 8900 złotych na poczet grożącej jej kary grzywny oraz pokrycia kosztów postępowania.

15 pacjentów z zarzutami

Na ławie oskarżonych zasiądzie również 15 pacjentów. Prokurator zarzucił im udzielanie korzyści majątkowych (przestępstwa z art. 229 par. 1 kodeksu karnego). W toku śledztwa ustalono, że osoby te udzielały lekarzowi Agacie Ś. korzyści majątkowe, głównie w postaci pieniędzy w kwocie 100 złotych, w związku z udzielanym im świadczeniem lekarskim.

Spośród 15 oskarżonych pacjentów 6 osób przyznało się do wręczania Agacie Ś. korzyści majątkowych, natomiast 9 osób zaprzeczyło faktowi wręczenia lekarzowi łapówki.

Uzgodniono wymiar kary

W sprawie tej, w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego, prokurator skierował również do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy wobec 24 osób – pacjentów Poradni Neurologicznej w Sanoku. Prokurator zarzucił im udzielanie korzyści majątkowych (przestępstwa z art. 229 par. 1 kodeksu karnego). W toku śledztwa ustalono, że osoby te udzielały lekarzowi Agacie Ś. korzyści majątkowe, głównie w postaci pieniędzy w kwocie 100 złotych, w związku z udzielanym im świadczeniem lekarskim.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Złożyli również wyjaśnienia potwierdzające ustalenia faktyczne, które znalazły odzwierciedlenie w przedstawionych im zarzutach.

Z oskarżonymi tymi uzgodniono wymiar kary, co stało się podstawą do skierowania wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.