Sąd / fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. Mężczyźnie zarzucono popełnienie czterech przestępstw związanych z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap S.A.

Co zarzucono oskarżonemu

Oskarżonemu Maciejowi M. prokurator zarzucił:

  • nieumyśle przedstawienie nieprawdziwych danych o akcjonariuszach spółki Monzap S.A. wskutek podania jako jedynego akcjonariusza spółki Falcon Investment Group Ltd;
  • podanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych spółki Monzap S.A. za lata 2006-2011;
  • zaniechanie poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2006-2011;
  • zaniechanie sporządzenia sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2012-2015 i ich niezłożenie w sądzie rejestrowym.

Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Jak reaktywowano spółkę

Jak ustalono w toku śledztwa przedwojenna Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego została reaktywowana w 2005 roku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jednemu z warszawskich adwokatów przez spółkę zarejestrowaną w państwie St. Kitts & Nevis, która podawała się za jej jedynego właściciela. Celem reaktywacji spółki było przejęcie należących do niej przed wojną nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie ulic Sobieskiego i Idzikowskiego.

W rzeczywistości szwedzki właściciel przedwojennej spółki utracił jej akcje i prawa do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy umowy pomiędzy rządami Polski i Szwecji z 1949 roku wypłacono mu za to odszkodowanie.

Nieruchomości nie zostały zwrócone

Po reaktywacji spółka zmieniła nazwę na Monzap S.A. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Kilka lat później kontrolę nad spółką Monzap S.A. przejął oskarżony Maciej M., który nienależycie wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych związanych z działalnością spółki. Usłyszał za to zarzuty popełnienia czterech przestępstw.

Spółka Monzap S.A., na wniosek prokuratury, została wykreślona z KRS i nie otrzymała żadnych nieruchomości.

Wątek reaktywacji spółki Monzap S.A. i usiłowania wyłudzenia nieruchomości położonych w Warszawie nadal jest badany przez prokuraturę.