fot. CBA

Syndyk sprzedał centrum konferencyjno-hotelowe w Warszawie ponad 21 mln poniżej realnej wartości. 5 osób zatrzymanych przez CBA.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego  w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga prowadzi czynności w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłościowej i działanie na szkodę upadłych ośmiu spółek m.in. właściciela centrum hotelowo-konferencyjnego, przedsiębiorstwa napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej.

Jednym z badanych wątków w śledztwie jest niekorzystna, powodująca szkodę w wielkich rozmiarach, sprzedaż centrum hotelowo- konferencyjnego w Warszawie.  Syndyk powinien działać tak, aby optymalnie wykorzystać majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli.  Tak się tutaj nie stało.

Wartość przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 31 mln 153 tys. zł, a syndyk doprowadził do jego sprzedaży za mniej niż jedną trzecią tej kwoty – za 9 mln 351 tys. zł.  Straty konsorcjum to ponad 21 mln 800 tys. zł.

Funkcjonariusze z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali 5 osób zamieszanych w sprawę: syndyka oraz prezesa firmy, która za ponad 21 mln zł poniżej wartości kupiła hotel, członka zarządu tej spółki, jej pełnomocnika oraz pełnomocnika syndyka.

W śledztwie ustalono, że zgłoszony przez syndyka biegły, który wycenił wartość centrum hotelowego wcale nie posiadał uprawnień rzeczoznawcy majątkowego i nie był wpisany na listę biegłych sądowych.

Lakoniczna treść ogłoszenia o sprzedaży, krótki termin i sam sposób przeprowadzonej przez syndyka sprzedaży tego majątku o wartości kilkudziesięciu milionów złotych praktycznie czynił niemożliwym zgłoszenie się innych oferentów poza tym jednym, ostatecznie wybranym.

Agenci CBA przeszukali dwie kancelarie radców prawnych oraz siedziby trzech spółek.

Zatrzymani przez CBA usłyszeli w warszawskiej praskiej Prokuraturze Okręgowej zarzuty przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu – nadużycia zaufania i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, prania pieniędzy w celu osiągniecia znacznej korzyści majątkowej.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Tomasza S. – syndyka.

Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.